Kontakt

 

DFProjekt Sp. z o. o.

Adres siedziby:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D
35-006 Rzeszów
tel.: 17 717 62 47
mob.: 506 636 485

e-mail: dfprojekt@dfprojekt.pl

 

 

 

 

 

DFProjekt Sp. z o.o.
zarejestr. Przez Sąd Rej w Rz. XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000448043,
kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł,
NIP: 813-367-61-89, Regon 180936615