VW Polen we Wrześni k/Poznania

Szafy układów autoamtyki hvac i ppoż.

Partnerzy:

Schneider Electric GmbH

Elektromontaż Rzeszów S.A.

Zakres dokumentacji:

Projekty wykonawcze

Nadzór autorski

Projekty powykonawcze

Uwagi:

Dokumentacja w języku niemieckim, standard EPLAN.

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Tajęcinie k/Rzeszowa

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty Budowlane

Projekty Wykonawcze

Nadzór autorski

BBT - budynek produkcyjno-magazynowy z laboratorium i biurami w Rzeszowie

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekt Budowlany

Projekt Wykonawczy

Opracowanie kosztorysowe

Nadzór autorski

Budynek Magazynowo biurowy TUPLEX

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekt Budowlany

Projekt Wykonawczy

Adaptacja i Budowa Zakładu Elementów Konstrukcyjnych w Technologii Klejonej Warstwowego Drewna w Woli Krzywieckiej

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty Budowlane

Projekty Wykonawcze

Nadzór autorski

BRW Biłgoraj

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekt Budowlany

Projekt Wykonawczy

Opracowanie kosztorysowe

Nadzór autorski