Oferta

DFProjekt Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie  jest biurem inżynieryjno-konsultingowym oferującym kompletny zakres usług związanych z projektowaniem instalacji i systemów technicznych we wszystkich znaczących sektorach rynku budowlanego.

 • obiektach przemysłowych,
 • obiektach biurowych,
 • obiektach hotelowych,
 • obiektach handlowych,
 • obiektach mieszkalnych,
 • obiektach służby zdrowia,
 • pozostałych obiektach użyteczności publicznej.

W zakresie obiektów kubaturowych wykonujemy projekty:           

 • instalacje elektryczne,          
 • instalacje LPS,
 • instalacje teletechniczne:     
  • sieci komputerowe LAN,
  • sieci telefoniczne TEL,
  • sygnalizacja alarmu pożarowego SAP,
  • dźwiękowy system ostrzegawczy DSO,
  • automatyka bezpieczeństwa przeciw pożarowego,
  • detekcja przekroczenia stężenia substancji niebezpiecznych (CO, LPG itp),
  • sygnalizacja alarmowa włamania i napadu SAWiN,
  • telewizja dozorowa CCTV,
  • kontrola dostępu SKD,
  • multimedialne,
  • integracja systemów BMS,
 • instalacje automatyki:          
  • wentylacji i klimatyzacji,
  • węzłów cieplnych,
  • kotłowni,
  • przepompowni i oczyszczalni ścieków,

W zakresie obiektów liniowych:

 • elektroenergetyczne sieci nN, SN i WN,
 • stacje transformatorowe,
 • oświetlenie dróg,
 • oświetlenie boisk, stadionów i  terenów zamkniętych,
 • sieci telekomunikacyjne
 • kanalizacja dla sieci energetycznych i telekomunikacyjnych

W naszej pracy wykorzystujemy narzędzia projektowe znanych i renomowanych firm między innymi:

 • Bentley Microstation ®
 • Bentley Electrical ®
 • AutoCAD ®
 • EPLAN ®
 • DEHNsupport ®
 • Microsoft Office ®
 • Microsoft Project ®
 • Norma Profesional ®,

Biuro wyposażone jest w wysokowydajne stacje robocze Precision firmy DELL ®.
Odpowiednio dobrana konfiguracja sprzętu pozwala na pełne wykorzystanie możliwości programowych, a tym samym optymalizację pracy.

We wczesnym etapie inwestycyjnym oferujemy wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych LCC (Life Cycle Cost ) umożliwiających dokonania wyboru najkorzystniejszych rozwiązań technicznych mając na uwadze nie tylko aspekt techniczny ale również ekonomiczny tj. uwzględniający koszty zakupu jak i późniejszej eksploatacji.

Oferujemy wykonanie ekspertyz technicznych istniejących obiektów budowlanych i budowli w branży inżynierii elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Oferujemy również wykonanie analiz i opracowań projektowych LPS.

Oferujemy przygotowanie dokumentacji zgodnie z wymogami LEED i BREEAM.

Oferujemy przygotowanie dokumentacji dodatkowo w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim.