O firmie

DFProjekt sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie  jest biurem inżynieryjno-konsultingowym oferującym kompletny zakres usług w branży instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Oferujemy kompleksową obsługę zadań inwestycyjnych, od przeprowadzenia analiz, opracowania koncepcji rozwiązań technicznych poprzez uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń, wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, opracowań kosztorysowych, doradztwo techniczne, sprawowanie nadzorów autorskich i inwestorskich.

Oferujemy również wykonanie ekspertyz technicznych istniejących obiektów budowlanych i budowli w branży inżynierii elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne certyfikowane narzędzia projektowe znanych i renomowanych firm.

Projektujemy w technologii BIM niezbędnej w efektywnej koordynacji międzybranżowej.

Projektujemy z uwzględnieniem wielokryterialnych systemów oceny jakości budynków BREEAM i LEED.

 

Jednak najważniejsi w naszej firmie są ludzie.... i to Oni tworzą dobrany zespół specjalistów o wieloletniej praktyce, bogatym doświadczeniu i zaangażowaniu w swojej pracy.

Połączenie wszystkich elementów gwarantuje świadczenie usług na najwyższy poziomie merytorycznym.

Zapraszamy do współpracy.