Sklep IKEA w Bydgoszczy

Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty wykonawcze

Nadzór autorski

Projekty powykonawcze

Centrum Handlowa IKEA w Lublinie

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Koncepcja wielobranżowa

Projekty budowlane

Projekty przetargowe

Opracowania kosztorysowe

LCC

BREEAM

Nadzór autorski

Galeria Królewska w Sandomierzu

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Galeria Sanowa w Przemyślu.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Sklep AGATA MEBLE w Rzeszowie

Zewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Nadzór autorski

Park Handlowy Tarnobrzeg

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Koncepcja wielobranżowa

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

VW Polen we Wrześni k/Poznania

Szafy układów autoamtyki hvac i ppoż.

Partnerzy:

Schneider Electric GmbH

Elektromontaż Rzeszów S.A.

Zakres dokumentacji:

Projekty wykonawcze

Nadzór autorski

Projekty powykonawcze

Uwagi:

Dokumentacja w języku niemieckim, standard EPLAN.

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Tajęcinie k/Rzeszowa

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty Budowlane

Projekty Wykonawcze

Nadzór autorski

Budynek biurowo - usługowy MODO OFFICE w Rzeszowie

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Koncepcja wielobranżowa

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

BBT - budynek produkcyjno-magazynowy z laboratorium i biurami w Rzeszowie

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekt Budowlany

Projekt Wykonawczy

Opracowanie kosztorysowe

Nadzór autorski

PHIBOR Entreprises

Wewnętrzne instalacje elektryczne - dostosowanie i weryfikacja.

Weryfikacja i dostosowania projektów instalacji elektrycznej dla wymagań krajowych dla sklepów, ZARA, OYSHO, PULL&BEER, STARDIVARIUS, BERSHKA, MASSIMO DUTTI w CH: RENOMA Wrocław, MALTA Poznań, ANTES SOLARIS CENTRE Kielce, STARY BROWAR Poznań, ARKADIA Warszawa, ZŁOTE TARASY Warszawa, BLUE CITY Warszawa, JURAJSKA Kielce, POLONIA ALFA Białystok,  POLONIA SHOPING CENTER Koszalin

Partnerzy:

PHIBOR Entreprises

Zakres dokumentacji:

Projekty wykonawcze

Budynek Magazynowo biurowy TUPLEX

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekt Budowlany

Projekt Wykonawczy

Adaptacja i Budowa Zakładu Elementów Konstrukcyjnych w Technologii Klejonej Warstwowego Drewna w Woli Krzywieckiej

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty Budowlane

Projekty Wykonawcze

Nadzór autorski

Hotel Europejski w Warszawie

Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Partnerzy:

Elektromontaż Rzeszów S.A.

Zakres dokumentacji:

Projekty wykonawcze

Nadzór autorski

Projekty powykonawcze

BRW Biłgoraj

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekt Budowlany

Projekt Wykonawczy

Opracowanie kosztorysowe

Nadzór autorski

Tablice informacyjne VMS w ramach budowy inteligentnego systemu transportowego w Rzeszowie.

Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefą płatnego parkowania w ramach projektu „poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny "Olszynki Park" w Rzeszowie.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Szpital im. Św. Rodziny. Rozbudowa - segment C w Rudnej Mała k/Rzeszowa

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

System dynamicznego ważenia pojazdów w ramach budowy inteligentnego systemu transportowego w Rzeszowie.

Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów realizowany w ramach programu pn.: „Infrastruktura i środowisko" w Rzeszowie.

 

Farmy Wiatrowe Łańcut - Kosina.

Farma wiatrowa w miejscowościach Kosina, Sonina i Wysoka.

 

Osiedle mieszkalne wielorodzinne "Nasz Gaj" - II w Rzeszowie.

Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Nadzór autorski

Szpital im. Św. Rodziny. Rozbudowa - segment B w Rudnej Mała k/Rzeszowa

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Aktywne tablice informacyjne dla transportu miejskiego SIP i biletomaty w ramach budowy inteligentnego systemu transportowego.

Aktywne tablice informacyjne dla transportu miejskiego SIP i biletomaty w ramach zamierzenia inwestycyjnego: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa. 

 

Osiedle mieszkalne wielorodzinne "Nasz Gaj" - I w Rzeszowie.

Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

RORE DiM Rzeszów ul. Leszka Czarnego w Rzeszowie.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Rzeszowski Inteligentny System Transportowy.

„Rzeszowski Inteligentny System Transportowy” realizowany w ramach projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa
i okolic”.
Zadanie nr 1 „Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym.

 

Szpital im. Św. Rodziny. Segment A w Rudnej Mała k/Rzeszowa

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Osiedle mieszkaniowe wielorodzinne "Wisłok" w Rzeszowie.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty przetargowe

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

 

Budynek handlowo-uslugowo-mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym w Rzeszowie.

Wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Hotel "ARŁAMÓW"

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty przetargowe

Projekty wykonawcze

Nadzór autorski

Sieć elektroenergetyczna SN/nN. Sandomierz.

Budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN i nN celem zasilania w energię elektryczną budynku socjalno - mieszkalnego
przy ul. Trześniowskiej w Sandomierzu wraz z powiązaniami do istniejących linii napowietrznych nN i przebudową sieci linii napowietrznej nN
i linii kablowych SN.

Prokuratury Rejonowa, Okręgowa i Apelacyjna w Rzeszowie.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne

Zakres dokumentacji:

Koncepcja wielobranzowa

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Sieć elektroenergetyczna SN. Arłamów.

Przebudowa napowietrznej linii SN15kV relacji Bircza – Trzcianiec na potrzeby przyłączenia W.E.C.K.S. Arłamów w Arłamowie.

Sieć elektroenergetyczna SN. Dębica.

Remont istniejącej sieci energetycznej średniego napięcia relacji od GPZ „Latoszyn” poprzez stacje transformatorową  „Szpital 2”,
stację transformatorową „Kawęczyńska” do stacji transformatorowej „Lodowisko” w Dębicy. 

 

Drogowe Przejście Graniczne (PL-UA) w Budomierzu.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Drogowe Przejście Graniczne (PL-UA) w Medyce.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Słoneczny Stok. Rzeszów.

Budowa trzech stacji transformatorowych wnętrzowych, linii SN i nN dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej w rejonie ulic Krośnieńskiej, Wadowickiej i Bł. Karoliny na os. Słoneczny Stok  w Rzeszowie.

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

Wewnętrzne instalacje teletechniczne.

Inwestor:

Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Zakres dokumentacji:

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Dom Zakonny Sióstr Serafitek wraz z przedszkolem w Rzeszowie.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Inwestor:

Zgromadzenie Sióstr Serafitek

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski