Hotel Europejski w Warszawie

Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Partnerzy:

Elektromontaż Rzeszów S.A.

Zakres dokumentacji:

Projekty wykonawcze

Nadzór autorski

Projekty powykonawcze

Szpital im. Św. Rodziny. Rozbudowa - segment C w Rudnej Mała k/Rzeszowa

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Szpital im. Św. Rodziny. Rozbudowa - segment B w Rudnej Mała k/Rzeszowa

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

RORE DiM Rzeszów ul. Leszka Czarnego w Rzeszowie.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Szpital im. Św. Rodziny. Segment A w Rudnej Mała k/Rzeszowa

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Hotel "ARŁAMÓW"

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty przetargowe

Projekty wykonawcze

Nadzór autorski

Prokuratury Rejonowa, Okręgowa i Apelacyjna w Rzeszowie.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne

Zakres dokumentacji:

Koncepcja wielobranzowa

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Drogowe Przejście Graniczne (PL-UA) w Budomierzu.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Drogowe Przejście Graniczne (PL-UA) w Medyce.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

Wewnętrzne instalacje teletechniczne.

Inwestor:

Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Zakres dokumentacji:

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski

Dom Zakonny Sióstr Serafitek wraz z przedszkolem w Rzeszowie.

Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Inwestor:

Zgromadzenie Sióstr Serafitek

Zakres dokumentacji:

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Opracowania kosztorysowe

Nadzór autorski